Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

nadzienie
03:41
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
nadzienie
03:39
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
nadzienie
03:38
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaarrependimento arrependimento
nadzienie
03:37
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
nadzienie
03:34
Ludzie myślą, że ból za­leży od siły kop­niaka. Ale sek­ret nie w tym, jak moc­no kop­niesz, lecz gdzie. 
— Neil Gaiman
Reposted frompolana polana viams-kate ms-kate
nadzienie
03:34
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viams-kate ms-kate

June 24 2015

nadzienie
10:56
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
nadzienie
10:49
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatake-care take-care
nadzienie
10:48
Nie sposób odwołać przykrych słów, choćby się ich potem żałowało.
— Kubuś Puchatek
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viadziubkowa dziubkowa
nadzienie
10:47
9737 9c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadziubkowa dziubkowa

June 17 2015

nadzienie
16:05
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viamyinstantneed myinstantneed

June 16 2015

nadzienie
18:58
już wiem jak się traci
na giełdzie rozpaczy.
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama

June 14 2015

nadzienie
14:03
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaCarlota Carlota
nadzienie
14:03
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber “Najgorszy człowiek na świecie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCarlota Carlota
nadzienie
14:03
Nagle masz dwadzieścia pięć lat i nie masz faceta. Tak na serio to nigdy nie miałaś. I po tych dwudziestu pięciu latach zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś taka brzydka, czy taka głupia... 
— a może to tylko wygórowane wymagania?
Reposted fromdepresja depresja viaCarlota Carlota
nadzienie
14:02
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCarlota Carlota

June 11 2015

nadzienie
07:36
6760 a5b2
Reposted fromimradioactive imradioactive viapannamamba pannamamba
nadzienie
07:36
"(...) Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda".
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viapannamamba pannamamba
07:27
nadzienie
07:23
Nie mam nic mentalnie, więc świat nie może mi nic odebrać.
— Quebonafide-Tarot
Reposted fromnowelovestory nowelovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl